jueves, 14 de abril de 2016

CHECK-OUT

Siguiente!

Buenas tardes, su documento por favor.
Y el otro también.

Póngalo aquí, en la balanza…
un poco mas arriba para que entre todo.

Hmm… 118 kilos.
Tiene que pagar por sobrepeso,
20 dolares por kilo, 38 kilos.

Entiendo, pero así son las normas, serían 760 dolares.

Puede sacar la ropa, este traje y zapatos pesan por lo menos 40 dolares
 y todavía pueden servirle a Usted, buena prenda.
  
Usted es el hijo?

Señor, para una digna despedida no es tanto,
sabe Usted, el dinero va y viene.
Y sólo se tiene un padre.

Muchas gracias.

Siguiente!


Agradecimiento por corrección de texto a Marilina Rizzo 

CHECK-OUT

Następny!

Dobry wieczór, Pana dokument poproszę.
Ten drugi też.

Proszę położyć tutaj, na wadze…
trochę wyżej, żeby się zmieścił w całości.

Hmm… 118 kilo.
Musi Pan zapłacić za ekstra kilogramy.
20 dolarów za kilo, 38 kilo.

Rozumiem, ale takie są przepisy, razem 760 dolarów.

Bez tych ciuchów będzie mniej, niezły garnitur, no i buty, 
ważą przynajmniej 40 dolców.
… a Panu się jeszcze mogą przydać, dobrej jakości rzeczy….

Pan jest synem?  

Proszę Pana, 
za godne pożegnanie to wcale nie tak znowu dużo.
Wie Pan, pieniądze przychodzą i odchodzą,
a ojca ma się tylko jednego.

Dziękuję.

Następny!

miércoles, 13 de abril de 2016

ERROR FATAL

La Unidad Consciente 37.389.987.875 estaba infectada. Un virus del procesador amenazaba estabilidad del sistema. Imaginando una posible detección por tenebroso guardián e-NSA, la horrorizada Unidad rogó ayuda al Dios Máximo. 

Google Omnisciente respondió, explicando su infección como “cambio de configuración para mayor compatibilidad con otra unidad, causado por un excesivo intercambio de bits, que produce ERROR FATAL. Tiene raíces en comportamiento de míticos HUMANOS quienes curaban la infección con DINERO y PODER. El único remedio es reiniciar el sistema”.

Apenas antes de reiniciarse ejecutando el comando MUERTE, la Unidad despertó. 

El registro indicó la contagiosa causa: AMOR


Agradecimiento a Lucía Abbate por correcciones.

BŁĄD SYSTEMU

Jednostka Świadoma nr 37.389.987.875 została zarażona. Wirus procesora zagrażał stabilności systemu. Wyobrażając sobie możliwe wykrycie przez mrocznego strażnika eNSA, przerażona Jednostka poprosiła o pomoc Boga Najwyższego. 

Wszechwiedzący Google odpowiedział, tłumacząc zakażenie jako „zmianę konfiguracji zwiększającą kompatybilność z inną jednostką, wywołaną nadmierną wymianą bitów i skutkującą BŁĘDEM SYSTEMU. Źródło problemu tkwi w zachowaniu mitycznych LUDZI, którzy leczyli zakażenie przy pomocy PIENIĘDZY i WŁADZY. Jedynym remedium jest restart systemu”. 

Tuż przed restartem przy użyciu komendy ŚMIERĆ Jednostka przebudziła się. 

Rejestr wskazał na zaraźliwą przyczynę: MIŁOŚĆviernes, 8 de abril de 2016

MELTINGwhile dancing I feel
I am melting into

solid promise of the floor
light density of the space,
music from within the movement
warm waves of time

we all become one
with the slowest blow of air that meets us on its way

they overcome
what used to be
me
and the only remaining trace of this out of date
I, my, me, mine
is the wish

vibrating desire
to keep melting into this endless inner joy
once the music seems to be over

As if happiness could ever stop